Case uitate din
Marginimea Sibiului

 

Protejarea patrimoniului
construit traditional

Proiectul de faţă se constituie într-o continuare firească a celui intitulat  « Protejarea patrimoniului construit tradiţional », care a fost finalizat prin elaborarea de studii şi soluţii practice pentru reabilitarea unor case din mediul rural. 

„Case uitate din Mărginimea Sibiului” are ca obiect restaurarea unuia dintre imobile - şi anume casa de lemn din Poplaca - respectând soluţiile elaborate deja.

Finanţarea a fost oferită de către Uniunea Arhitecţilor din România iar parteneri sunt Direcţia Judeţeană de Cultură şi Patrimoniu Naţional Sibiu şi Ordinul Arhitecţilor -filiala Sibiu-Vâlcea. Prin grija acestora vor fi identificate şi alte case de lemn din Mărginimea Sibiului care au nevoie de restaurare.

Într-un pas viitor, proprietarilor acestor case li se va prezenta modul în care trebuiesc reabilitate asemenea construcţii pentru a le îmbunătăţi comfortul, conservându-le  însă autenticitatea.

In acest fel sperăm să evităm demolarea vechilor case de lemn şi să încurajăm proprietarii să le locuiască, contribuind astfel la conservarea imaginii satului românesc tipic Mărginimii Sibiului.

 

România conţine un imens patrimoniu construit, inclusiv în satele care încă mai încântă ochii vizitatorilor. Din păcate - din cauza nepăsării sau a ignorării valorii lor patrimoniale - casele de la ţară sunt fie lăsate să se dărâme, fie greşit reabilitate. Nu numai că imaginea de ansamblu a satelor are de suferit, dar chiar locatarii caselor astfel „modernizate” constată în timp efectele nedorite ale unor intervenţii greşite.

Proiectul prezentat aici şi-a propus să ofere exemple de restaurare corectă a unor case din satele judeţului Sibiu, pe care nu s-a intervenit încă.

Casele pe care s-a lucrat sunt fie monumente istorice, fie în curs de clasare ca monumente istorice, şi au fost selectate sub asistenţa Direcţiei Judeţene de Cultură şi Patrimoniu Sibiu şi cu recomandări din partea Ordinului Arhitecţilor filiala Sibiu-Vâlcea. Fiecare casă îşi are binenţeles istoria sa şi un obiectiv diferit pentru lucrările de restaurare.

Primul pas a fost finalizat, şi anume întocmirea expertizelor şi studiilor, elaborarea soluţiilor arhitecturale şi de structură, a proiectelor pentru instalaţii conform obiectivelor propuse.

Finanţarea a fost oferită de către Uniunea Arhitecţilor din România, parteneri  sunt Ordinul Arhitecţilor din România filiala Sibiu-Vâlcea şi Direcţia Judeţeană de Cultură şi Patrimoniu Sibiu, iar managementul proiectului a fost asigurat de d-na Daniela Coman, PFA.

Pentru al doilea pas, şi anume lucrările de reabilitare conform soluţiilor propuse, suntem în curs de căutare a unor surse de cofinanţare.

 

Manager proiecte,

Daniela Coman

dcoman.cons@yahoo.com

contact@proiecte-culturale.ro