Protejarea Patrimoniului

România conţine un imens patrimoniu construit, inclusiv în satele care încã mai încântã ochii vizitatorilor. Din pãcate - din cauza nepãsãrii sau a ignorãrii valorii lor patrimoniale - casele de la ţarã sunt fie lãsate sã se dãrâme, fie greşit reabilitate. Nu numai cã imaginea de ansamblu a satelor are de suferit, dar chiar locatarii caselor astfel „modernizate” constatã în timp efectele nedorite ale unor intervenţii greşite.

Proiectul prezentat aici şi-a propus sã ofere exemple de restaurare corectã a unor case din satele judeţului Sibiu, pe care nu s-a intervenit încã.

Casele pe care s-a lucrat sunt fie monumente istorice, fie în curs de clasare ca monumente istorice, şi au fost selectate sub asistenţa Direcţiei Judeţene de Culturã şi Patrimoniu Sibiu şi cu recomandãri din partea Ordinului Arhitecţilor filiala Sibiu-Vâlcea. Fiecare casã îşi are binenţeles istoria sa şi un obiectiv diferit pentru lucrãrile de restaurare.

Imobilele care au fãcut obiectului studiului nostru se aflã în satele Poplaca, Daia şi Rosia (judeţul Sibiu)

Primul pas a fost finalizat, şi anume întocmirea expertizelor şi studiilor, elaborarea soluţiilor arhitecturale şi de structurã, a proiectelor pentru instalaţii conform obiectivelor propuse.

Finanţarea a fost oferitã de cãtre Uniunea Arhitecţilor din România, parteneri  sunt Ordinul Arhitecţilor din România filiala Sibiu-Vâlcea şi Direcţia Judeţeanã de Culturã şi Patrimoniu Sibiu, iar managementul proiectului a fost asigurat de d-na Daniela Coman, PFA.

Pentru al doilea pas, şi anume lucrãrile de reabilitare conform soluţiilor propuse, suntem în curs de cãutare a unor surse de cofinanţare.


Manager proiect,
Daniela Coman
dcoman.cons@yahoo.com